O pracy

O pracy

Iwona Gajda - o pracy

Iwona Gajda ukończyła studia magisterskie oraz doktoranckie z zakresu zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zawodowo związana z branżą IT. Otrzymała wyróżnienia Strong Women in IT 2021 – Global Edition oraz Strong Women in IT 2023 – Global Edition. Tym samym została zaliczona przez Kapitułę Projektu, do grona kobiet na świecie, które znacząco wpłynęły na kształt branży nowych technologii  i odbiosły sukces

Strong Woman in IT 2023!
 
Jestem dumna z przyznanego mi tytułu. Zaliczono mnie do grona 251 kobiet na świecie, które działają w branży nowych technologii i odniosły sukces. Moja historia widnieje teraz na stronach raportu “Strong Women in IT 2023 – global edition”, obok historii liderek z Europy, Ameryki, Azji i Afryki. Kobiet, które zajmują kluczowe stanowiska w branży IT i wpłynęły na jej kształt. To niezwykle inspirujące wyróżnienie, które otrzymałam również w poprzedniej edycji Raportu. Czuję się zaszczycona i zmotywowana do dalszej pracy. Do dzielenia się wiedzą o nowych technologiach na rynku, ale także w mojej twórczości literackiej. Z przyjemnością zapraszam zatem do lektury raportu “Strong Women in IT 2023 – global edition”, który zawiera sekcję statystyczną opracowaną na podstawie ponad 12 750 odpowiedzi, komentarze ekspertów z jury raportu oraz historie kobiet.
 
Opracowanie koncentruje wokół obszarów:
🔷 Doświadczenia zawodowe i osobiste liderów kobiet
🔷 Wyzwania, przed którymi stają liderki w obecnej sytuacji rynkowej
🔷 Przesyt technologią – czy kobiety pracujące w IT doświadczają ‘zmęczenia technologicznego’?
🔷 Najważniejsze trendy w branży IT
Raport można pobrać ze strony: https://strongwomeninit.com/en/report/
Iwona gajda - o podróżach
O PRACY
O PODRÓŻACH
O PISARSTWIE