Hologramowy Świat

Pierwsze fragmenty napisałam w drugiej połowie września 2022 roku. Nie wiedziałam wówczas, że powstanie z nich książka.

Przygotowywałam się do spotkania autorskiego w Katowicach, a teksty publikowałam na autorskim FB, pragnąc podzielić się wiedzą z moimi czytelnikami. Okazało się, że podjęta tematyka oraz forma prezentacji danych zostały przez nich pozytywnie przyjęte. Dlatego, już po spotkaniu autorskim, postanowiłam rozbudować serię i opracować publikację traktującą o problemach planety, co następnie poprowadziło mnie w kierunku człowieka i jego szkodliwej działalności na Ziemi.

Treść wzbogaciłam czterema tekstami dotyczącymi ocieplenia klimatycznego, które zamieściłam na FB w ramach cyklu “Kolory Świata”.

 

A jeśli to prawda? Jeśli jesteśmy projekcją jakiegoś głębszego porządku, w którym czas nie istnieje? Gdzie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość trwają jednocześnie? To co wtedy? Niektórzy naukowcy twierdzą, że wszechświat jest gigantycznym hologramem, a wszystkie informacje o nas oraz o naszej rzeczywistości zapisane są na płaskiej, dwuwymiarowej płaszczyźnie. Mówią, że to, co widzimy, słyszymy i czujemy, jest tylko wrażeniem. Iluzją. Nawet istnienie czasu czy siły grawitacji.

Hologramowy Świat to ponura wizja ludzkości u schyłku swojego istnienia. Miejsce, w którym nie istnieje miłość. Żyjące tam istoty są genetycznie zmodyfikowane, nie czują empatii oraz zatraciły umiejętność odróżniania dobra od zła. Nie rodzą dzieci, nie mają płci, nie tworzą bliskich relacji. Żyją w samotności, próbując zaspokoić swoje biologiczne potrzeby. Jednostki bardziej ambitne oddają się nauce, gdyż chcą skonstruować Genetycznie Idealną Istotę, czyli człowieka bez wad.

Książka w trakcie pisania

Zakup książek w wersji e-book za pośrednictwem  księgarni internetowych: