Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „JEDNYM SŁOWEM”

  1. Organizatorem Konkursu „Jednym słowem” na stronie www.iwonagajda.com zwanego dalej „Konkursem” jest BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-159) przy ul. Jesionowej 9a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292152, dla której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 67.200,00 PLN, NIP: 9542610254, Regon: 240738263.

  2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 16 rok życia i posiadają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

  3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony www.iwonagajda.com
  1. Konkurs rozpoczyna się 15 kwietnia 2022 r. o godzinie 20:00, a kończy się 15 maja 2022 o godzinie 23:59.
  1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 20.05.2022r. na Facebookowym fanpage Iwony Gajdy https://www.facebook.com/gajda.iwona oraz na stronie iwonagajda.com/ogloszenia
  1. Wzięcie udziału w Konkursie polega na przesłaniu krótkiej, zabawnej historii z podróży (prawdziwej lub fikcyjnej) i nadania jej jednowyrazowego tytułu.
  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez uczestnika Konkursu formularza zgłoszeniowego na stronie www.iwonagajda.com
  1. Nagrodą główną w Konkursie jest voucher o wartości 220 zł. Otrzyma go uczestnik, który przedstawi najzabawniejszą historię i najtrafniej dobierze do niej jednowyrazowy tytuł. Zwycięzcę wyłoni Iwona Gajda.

  2. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma nagrodę książkową z serii W drodze do siebie autorstwa Iwony Gajdy. Dwadzieścia najlepszych wypowiedzi zostanie nagrodzonych wersją papierową książki, pozostali uczestnicy otrzymają wersję e-book książki. Nagrody zostaną przesłane kurierem (voucher i wersje drukowane książki), bądź za pomocą poczty elektronicznej (wersja e-book).

  3. Nagrodzonej osobie nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.

ZGODY:

W związku z uczestnictwem w Konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BPC GROUP POLNAD sp. z o.o. celu komunikacji ze mną, przekazania nagrody lub wyróżnienia oraz ogłoszenia wyników Konkursu, a także w celach marketingowych. W szczególności wyrażam zgodę na publikację przesłanych treści konkursowych.  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż mam dostęp do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także do cofnięcia wyżej wyrażonych zgody. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od BPC GROUP POLAND sp. z o.o. drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących działalności oraz oferowanych usług przez organizatora Konkursu.